" "

תקנון ונהלים למנויים

קאנטרי ארלוזורוב 97 נועד לאפשר למנויים ולמבקרים בו, פעילות תרבותית של נופש וספורט, כשהנהלת הקאנטרי מתחייבת לעשות כל שביכולתה לקידום מטרה זו.
מטרת התקנון – להבטיח אוירה נעימה במקום, תוך שמירה על כללי הסדר, כפי שיובאו בהמשך.
הסכמתם המלאה של המנויים לכללים המילפורטים להלן ומילוי כל ההוראות ותקנות הקאנטרי הם תנאי מוקדם
לשהייה בו.
מרגע הכניסה למתחם הקאנטרי המנוי נכנס לתוקפו והכללים האמורים יחולו על המנוי.

" "

1. אישור רכישה בהוראת קבע:

1.1. המנוי יידרש לחתום על הסכמתו לחיוב במסגרת הוראת קבע בהתאם לאמור לעיל: אני החתום מטה נותן בזאת לחברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות ת”א ח.פ 510623721 (להלן: “החברה”),

הרשאה לחייב את חשבוני באמצעות כרטיס האשראי עמו ביצעתי את הרכישה בגין חיובי מנוי,

בסכומים ובמועדים שיקבעו על ידי החברה ובתנאים הבאים:

1.2. חיוב חשבוני בבנק יבוצע בהתאם להסדר שלי עם חברת האשראי.

1.3. החיוב יתבצע מעת לעת ובהתאם לדרישת החברה.

1.4. ביטול המנוי הינו בהתאם להוראות הדין, ויתבצע באמצעות מסירת הודעה מטעמי לחברה.

1.5. סכום דמי הביטול ייגבו באמצעות הוראת הקבע ובהתאם להוראות הדין.

1.6. לקוח שחיוב הוראת הקבע שלו חזר פעמיים ברצף, יחויב להסדיר אמצעי תשלום חלופי לגביית יתרת עלות המנוי. חידוש מסלול הוראת קבע של הלקוח יבחן על ידי הנהלת הקאנטרי.

2. נהלים כלליים:

2.1. הכניסה לשטח הקאנטרי הינה רק על ידי הצגת צמיד אלקטרוני.

2.2. במעמד הרישום מקבל כל מנוי צמיד אלקטרוני מזהה אשר ישמשו כמפתח כניסה אישי לשטח הקאנטרי. חל איסור חמור להעברת הצמיד מאדם לאדם אחר. למען הסר ספק – איבוד הצמיד האלקטרוני וקבלת חדש כרוכה בתשלום של 50 ₪.

2.3. על המנוי להישמע לכל ההוראות והכללים המופצים על ידי הנהלת הקאנטרי בשטח הקאנטרי ו/או באמצעים הדיגיטליים השונים אפליקציית הקאנטרי, אתר הקאנטרי, עמוד הפייסבוק, דף האינסטגרם וכדומה.

2.4. על פי הרחבת חוק העישון אין לעשן בכל מתחם הקאנטרי!

2.5. על המנוי להישמע להוראות בעל פה של עובדי הקאנטרי או באי כוחה של ההנהלה. במקרים חריגים צוות הקאנטרי רשאי להעביר את המנוי לבירור במשרדי ההנהלה.

2.6. כל מנוי בקאנטרי מחויב לשמור על רכוש הקאנטרי ועל הניקיון.

2.7. זמני פתיחה וסגירה של הקאנטרי על מתקניו השונים יהיו בהתאם למתפרסם על לוחות המודעות.

הנהלת הקאנטרי רשאית לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם

של הבאים מבעוד מועד באמצעות לוחות המודעות.

2.8. אין להשאיר בגדים וחפצים אישיים אחרים בשטחי הקאנטרי. כמו כן, יש להקפיד לא להשאיר בגדים תלויים במלתחות בעת השהות בקאנטרי. הנהלת הקאנטרי לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שיגרם לרכוש זה.

2.9. ילדים עד גיל 01 חייבים בליווי של מבוגר מעל גיל 18.

2.10. הורים ו/או מלווים אחראים על מעשי ילדיהם ו/או ילדים נלווים בכל זמן שהותם של הילדים בשטח הקאנטרי. הפרת הסדר על ידי הילדים עלולה לגרום להפסקת חברות זמנית או קבועה שלהם.

2.11. אין להכניס לקאנטרי דברי אוכל ומשקאות חריפים! אכילה תתאפשר במקומות הייעודיים בלבד.

2.12. אין להכניס לקאנטרי אמצעי רכיבה, כגון: קורקינטים, אופניים מכל סוג, סקטים, רולר-בליידס וכדומה.

לרשותכם מתקני חניה ייעודיים.

2.13. הנהלת הקאנטרי שומרת על זכותה להשעות ו/או להפסיק חברותו של מנוי אשר יעבור על הוראות אלו.

2.14. כניסת בעלי חיים מכל סוג שהוא לשטח הקאנטרי אסורה!

2.15. משחקי קלפים/מזל או הימורים בכסף אסורים, למעט ברידג’.

2.16. אין להכניס לקאנטרי כל סוגי פיצוחים, הכנסת צידניות אסורה!

2.17. יש להקפיד להשליך פסולת בפחי האשפה בלבד הפזורים ברחבי הקאנטרי.

2.18. על פי הוראות משטרת ישראל אין להכניס כלי נשק לקאנטרי!

2.19. אין להשתמש במערכת הכריזה להודעות אישיות.

2.20. על המנוי להישמע לכל ההוראות וההנחיות שמפורסמים על ידי הנהלת הקאנטרי כמקובל בפעילות במרכזי ספורט. להנהלת הקאנטרי, על ידי מנהל הקאנטרי, שמורה הזכות לבטל ו/או להרחיק מנוי לתקופה מסוימת עקב הפרת משמעת או אי ציות להוראות.

2.21. מנהל הקאנטרי רשאי לאסור כניסת מנוי לקאנטרי עד לבירור ענייניו.

2.22. להנהלת הקאנטרי שמורה הזכות לסגור את הקאנטרי בחלקו או את כולו בפני המנויים לצורך תחזוקה.

שוטפת, אירועים מיוחדים ו/או שיפוץ כזה או אחר.

3. מחירים

3.1. ההצטרפות לקאנטרי באמצעות רישום ובתשלום דמי מנוי לשנת פעילות מלאה או תקופה חלקית על

פי המחירון שנקבע על ידי ועדת התעריפים של עיריית תל אביב-יפו ודמי צמיד בעלות של 50 ₪ לנפש.

3.2. מחיר מנוי ראשון לכל בית אב (זוגי או משפחתי) הינו במחיר מלא. צירוף כל בן משפחה נוסף יהיה במחיר הטבה למנוי משפחתי. (עלות המנוי אינה מתחלקת שווה בשווה בין כל משתתפי המנוי).

3.3. המחירים למשפחה, זוג ומעלה מתייחסים לבני משפחה מקרבה ראשונה בלבד. כלומר, בני זוג מבוגרים (מעל גיל 18 המנהלים משק בית משותף) + 1 / 2 / 3 ומעלה, מתייחסים להצטרפות ילדים עד גיל 18 בלבד למסגרת מנוי משפחתי.

3.4. צירוף בן משפחה נוסף למנוי משפחתי שנתי, במהלך תקופת המנוי, יתאפשר בתשלום החלק היחסי עד 3 חודשים מיום העסקה. בחודשים שלאחר מכן , ניתן יהיה לעצור את המנוי הקיים ולחדש מנוי לשנה עם ההרכב המשפחתי המבוקש.

3.5. מתן הנחה על בסיס גיל או סטטוס הינה בהתאם ליום רישום המנוי.

3.6. ילדים עד גיל שנתיים ביום הרישום במסגרת המשפחה אינם חייבים בתשלום.

3.7. ילד עד גיל 10 אינו יכול להירשם כמנוי בודד, כלומר, מחויב בהורה אחד לפחות במסגרת המנוי.

3.8. ילד מעל גיל 10 יכול להירשם כמנוי בודד.

3.9. קיימים שני מסלולים במנוי עסקי (עבור בריכה וחדר כושר בלבד):

3.9.1. מסלול ראשון: ימים ב’ – ה’, בין השעות 23:00-06:00 .

3.9.2. מסלול שני: ימים ב’ – ה’, בין השעות 16:00-10:00. למען הסר ספק, השעה 16:00 מציינת

את המועד האחרון ליציאה מהקאנטרי. יציאה לאחר שעות הפעילות המוגדרות תגרור קנס

כספי בגובה 50 ₪.

4. העברת מנוי

4.1. ניתן למכור את המנוי לאדם אחר פעם אחת בלבד במהלך שנת מנוי.

4.2. במידה וישנם הפרשים במנוי – רוכש המנוי יישא בתשלום היחסי הנוסף.

4.3. בעת העברת מנוי תתבצע עצירה של המנוי המוכר ופתיחה של מנוי חדש עבור הקונה על תקופת המנוי שנותרה. הסדר התשלום יתבצע באמצעות זיכוי המוכר וגביית היתרה מהקונה בהתאם לסטטוס המנוי הקונה. לדוגמא: לקוח בסטטוס בוגר מוכר מנוי עם יתרה של חצי שנה לקונה בסטטוס סטודנט. המנוי הבוגר יזוכה בעלות התקופה שנותרה או שתיעצר גבייה בהוראת קבע, בעוד הקונה

יחויב בעלות מנוי סטודנט לחצי שנה.

4.4. שימו לב! חשוב להדגיש כי בעת העברת מנוי, הקונה מקבל עליו את תנאי העסקה השנתית, כולל דמי הביטול. כלומר, במידה והקונה מגיש בקשה לביטול מנוי, הוא יישא בעלויות דמי הביטול של העסקה השנתית.

4.5. באחריות הקונה לקבל את הצמיד מהמוכר או לרכוש צמיד חדש בעלות של 50 ₪.

5. הקפאה / ביטול מנוי

5.1. תקופת ההקפאה אשר נצברה במהלך המנוי לא תעלה על 45 ימים.

5.2. תקופת ההקפאה תתווסף לתאריך סיום המנוי.

5.3. הקפאת מנוי ללא תשלום תינתן רק בשל אחת מן הסיבות הבאות:

5.3.1. שירות מילואים, מותנה בצירוף אישור על שירות מילואים (טופס 3010).

5.3.2. מצב בריאותי המונע עיסוק בפעילות גופנית שנמשך עשרה ימי מחלה רצופים לפחות, מותנה בצירוף אישורים רפואיים מתאימים, כדלהלן:

5.3.3. אסמכתאות רפואיות שהינן מתאריך מועד ההקפאה המבוקש (דו”ח מיון/אשפוז) ועד לתאריך הסיום. לדוגמא: מנוי אשר שבר את רגלו וביקש להקפיא את המנוי מה- 17/10/21, יתבקש

להביא דו”ח מיון/אשפוז מה- 17/10/21. לא יתקבלו בקשות בדיעבד.

5.4. ניתן לבצע הקפאה בתשלום החל משבועיים עד חודש בתקופה מנוי (שנה קלנדרית):

5.4.1. הקפאה ל- 14 ימים רצופים (שבועיים) ראשונים – חינם.

5.4.2. מנוי יחיד ישלם על הקפאת שבועיים – 60 ₪. מנוי זוג ישלם על הקפאת שבועיים – 100 ₪.

מנוי זוגי + ילד ישלם על הקפאת שבועיים – 130 ₪.

5.4.3. בהקפאה חלקית במנוי משפחתי, תחושב תקופת ההקפאה או ערך כספי של ההקפאה ע”פ החלק היחסי של המשתתף במנוי.

5.4.4. מקרים חריגים (רפואי/אבל) יועברו לטיפול ועדת חריגים.

5.5. ניתן לפנות בנוגע לטופס אינטרנטי לביטול מנוי בכל עת בדואר אלקטרוני, בטלפון למוקד לקוחות או בפנייה לדלפק הקבלה.

5.6. תוקף ביטול העסקה, חודש מרגע מסירת הודעת הביטול של המנוי. בביטול חלקי במנוי משפחתי, יחושבו דמי הביטול ע”פ החלק היחסי של המשתתף במנוי.

5.7. קיימים שני מסלולים לתשלום מנוי:

5.7.1. מסלול שנתי – לפי עסקה קצובה, הכולל דמי ביטול.

5.7.2. מסלול חודשי – חלופי למסלול עסקה קצובה, שאינו כולל דמי ביטול.

6. גובה דמי הביטול

6.1. דמי הביטול יחושבו לפי החוק להגנת הצרכן.

6.2. החזר כספי יתבצע באותו אופן בו ביצע המנוי את התשלום לקאנטרי. החזר עבור תשלום במזומן יוחזר בהמחאה.

6.3. ההפרש בין עלות המנוי החודשית במסלול חודשי שאינו כולל דמי ביטול, לבין עלות המנוי החודשית במסלול שנתי הכולל דמי ביטול, כפול מספר חודשי השימוש.

6.4. אם המנוי בוטל בשליש הראשון של תקופת מנוי במסלול שנתי (ארבעת החודשים הראשונים), דמי הביטול לא יעלו על 25% ממחיר המנוי.

6.5. אם המנוי בוטל בשליש השני של תקופת מנוי במסלול שנתי (ארבעת החודשים האמצעיים), דמי הביטול לא יעלו על 20% ממחיר המנוי.

6.6. אם המנוי בוטל בשליש האחרון של תקופת מנוי במסלול שנתי (ארבעת החודשים האחרונים), דמי הביטול לא יעלו על 17% ממחיר המנוי.

מאשר בזאת כי קראתי את סעיפי הקפאה/ביטול מנוי וגובה דמי הביטול ומקבל את התנאים המפורטים.

תאריך: _______________ חתימה: _________________

7. תנאי שמירת חפצים (בתשלום)

7.1. מספרם של התאים מוגבל וכל הקודם זוכה.

7.2. אין להשאיר בתאים כסף וחפצים יקרי ערך! הנהלת הקאנטרי אינה אחראית על חפצים וציוד אישי שהושארו בתאים ונגנבו.

7.3. במידה והמנוי לא יפנה את התא בזמן, רשאית הנהלת הקאנטרי לפנות בעצמה את התא ולהחליף את המנעול והמפתח ולא תהיה אחראית לתכולתו.

8. בריכת השחייה

8.1. רחצה ללא פיקוח מציל אסורה בהחלט!

8.2. יש להישמע להוראות המצילים ועוזריהם.

8.3. ריצה, קפיצה, אכילה ועישון בשטח הבריכות אסורים בהחלט!

8.4. בעלי שיער ארוך חייבים בחבישת כובעי ים.

8.5. חובה להתקלח לפני הכניסה לבריכה.

8.6. אסורה הכנסת מזרוני ים, גלגלי ים, סירות, אקדחי מים, מטקות וכדומה לשטח הבריכה.

8.7. הרחצה בבריכת הפעוטות באחריות ההורים/מלווים מבוגרים (מגיל 15 ומעלה בלבד!)

8.8. הכניסה לבריכה ללא בגד ים אסורה.

8.9. באחריות הורה/מלווה מבוגר לילד שאינו גמול להלבישו בחיתול שחייה.

8.10. הכניסה עם נעליים, מכנסיים קצרים או בגדים אחרים אסורה בהחלט.

8.11. הכנסת עגלות ילדים לשטח הבריכות אסורה בהחלט.

8.12. השחייה מותרת במסלולי השחייה בלבד, השחייה נגד הכיוון אסורה, יש לשחות בהתאם לשילוט!

8.13. חל איסור מוחלט להכניס לשטח הבריכה כלי זכוכית מכל סוג שהוא!

8.14. בבריכת השחייה יתקיימו מדי פעם או באופן קבוע אימוני שחייה, שיעורי שחייה והתעמלות במים.

כמו כן, תתקיימנה מדי פעם תחרויות שחייה. הנהלת הקאנטרי תודיע על כך מראש למנויים.

8.15. במהלך שיעורי השחייה אין כניסה לאזור בו לומדים שחייה.

8.16. במטרה לשמור על בריאות המנויים חל איסור מוחלט להיכנס למים לאנשים הסובלים ממחלות עור, פצעים או מחלות מדבקות.

8.17. הנהלת הקאנטרי רשאית לשנות את שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכת השחייה.

8.18. הנהלת הקאנטרי רשאית לסגור את בריכת השחייה לצורך שיפוצים ותיקונים, הודעה מראש על כך תימסר למנויים.

9. סאונה

9.1. הכניסה מותרת מגיל 16 ומעלה בלבד!

9.2. הכניסה אסורה לסובלים מבעיות לב ו/או לחץ דם ולסובלים מבעיות עור ופצעים.

9.3. אסור לעשן, להסתבן, להשתמש בשמפו ולהתגלח בסאונות.

9.4. אין לייבש בגדים, מגבות ונעליים בסאונה היבשה – סכנת שריפה!

9.5. יש להצטייד במגבת אישית בכניסה לסאונה היבשה.

9.6. אסור לשפוך מים או כל חומר אחר (שמנים וכדומה) על אבני התנור בסאונה היבשה – הדבר מסכן חיי אדם!

9.7. אין להכניס דברי מאכל לסאונה.

9.8. זמני ההפעלה ייקבעו על ידי הנהלת הקאנטרי.

9.9. הוראות הכניסה והשהייה בסאונות מחייבת את כל המשתתפים.

10. חדר כושר

10.1. הכניסה לאולם הכושר מותרת למנויים בלבד, מגיל 14 ומעלה ומותנית במילוי וחתימת

הצהרת בריאות.

10.2. לבוש ספורט מלא (כולל נעלי ספורט) ומגבת גדולה הינם חובה!

10.3. השימוש בדיאודורנט – מומלץ.

10.4. חל איסור לנהל שיחות בטלפון סלולרי באולם הכושר.

10.5. ההנהלה רשאית להגביל את זמן השימוש במכשירים בשעות העומס.

10.6. משתמשים חדשים מחויבים בהדרכה ראשונית ממדריך חדר הכושר טרם תחילת האימונים.

10.7. סוגי ועוצמת המוזיקה בחדר הכושר בסמכותו הבלעדית של המדריך האחראי.

10.8. כניסת גילאי 14 – 16 תותר רק בימים ובשעות כפי שיפורסמו על ידי ההנהלה.

10.9. בני נוער בגילאי 14 – 18 חייבים בהצגת אישור הורים לאימון בחדר הכושר, בנוסף לכל

ההנחיות.

10.10. בעת השימוש בפס הריצה חובה להדק את רצועת הבטיחות לדש החולצה.

11. חוגים, פעילויות ומופעים

11.1. הכניסה לחדרי הסטודיו בתלבושת ספורט מלאה כולל נעלי ספורט, אסור להיכנס לאולם הספורט בבגדי ים או פלג גוף חשוף.

11.2. באחריות המשתתף להגיע לחוג במועד ובזמן שנקבע, כניסה באיחור תתאפשר עד 5 דקות מתחילת השיעור. במקרה של איחור מעבר ל- 5 הדקות, רשאי המדריך לאפשר או לאסור כניסה לשיעור בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.

11.3. פעילות החוגים תתקיים בהתאם לתוכנית החוגים המפורסמת ומתעדכנת מעת לעת.

11.4. ההשתתפות בחוגים תתאפשר רק לאחר רישום באפליקציית הקאנטרי ומילוי הצהרת בריאות.

11.5. להנהלת הקאנטרי שמורה הזכות להפסיק פעילות חוגים בשל מיעוט משתתפים ומכל סיבה אחרת, להחליף ספק/מדריך, להחליף את מיקום החוג או לשנות את תוכן ואופי החוג.

11.6. תשלום נוסף

11.6.1. הכניסה לחוגים ופעילויות המאורגנים על ידי הנהלת הקאנטרי בחלקה ללא עלות וחלקה בתשלום נוסף שלא כלול בעלויות המנוי.

11.6.2. בחלק מהאירועים תתאפשר הכנסת אורחים בתשלום מיוחד.

11.6.3. עלות החוגים למנויים הינה מוזלת ותקפה אך ורק לבעלי מנוי בתוקף.

11.6.4. לימודי שחייה וחוגי שחייה הינם בתשלום נוסף. החזר כספי ללימודי שחייה יעשה בהתאם לתקנון העירוני.

11.7. חוגי מבוגרים

11.7.1. חוגי המבוגרים יצאו בחודש אוגוסט לפגרה של כ- 10 ימים.

11.7.2. בחוגי הספורט למבוגרים תתאפשר כניסה מגיל 18 ומעלה.

11.7.3. הנהלת הקאנטרי אינה מתחייבת לכמות שיעורים קבועה במערכת הסטודיו.

11.7.4. למנוי שנרשם לשיעור סטודיו ולא ביטל את הרישום במועד פעמיים ברציפות או 3 פעמים בחודש, תיחסם אפשרות הרישום לכל חוגי הסטודיו החל מהשיעור האחרון ממנו נעדר ולמשך שבוע כך שלא יתאפשר לו להירשם לשיעור זה.

11.7.5. יש להגיע לשיעורי הסייקלינג (אופניים) בתלבושת ספורט מלאה, מגבת אישית ובקבוק מים.

סוגי ועוצמת המוסיקה בחדרי הסטודיו והסייקלינג בסמכותו הבלעדית של המדריך האחראי.

11.8. חוגי ילדים

11.8.1. ההשתתפות בחוגים מיועדת למנויי הקאנטרי ולמשתתפים לא מנויים.

11.8.2. ההשתתפות בחוג למנוי/משתתף חיצוני, מותנית ברישום מוקדם במזכירות ועל בסיס מקום פנוי.

11.8.3. מחיר החוג משוקלל לכל תקופת הפעילות וכולל חופשות וחגים ע”פ לוח חופשות הקיים

בקאנטרי.

11.8.4. חוגי הילדים מתקיימים בכפוף לימי הלימודים בבתי הספר.

11.8.5. ליווי לחוגי ילדים במתחם הקאנטרי –

11.8.5.1. ילדים מנויים עד גיל 10 רשאים להיכנס עם מלווה מבוגר אחד בלבד ללא תשלום

נוסף וללא אחים נוספים עד 10 דקות לפני תחילת החוג ולצאת עד 20 דקות מסיומו של החוג. שימו לב! יציאה מהמתחם לאחר מועד הזמן שהוגדר, תחויב בקנס כספי בגובה 50 ₪.

11.8.5.2. ליווי ילדים מעל גיל 10 יתבצע בתשלום של כניסה חד פעמית עבור המלווה.

11.8.6. השתתפות בשיעור ניסיון בעלות 40 ₪. יש לתאם הגעה לשיעור ניסיון במשרדי הקבלה.

11.8.7. תקופת ניסיון והיעדרויות – ניתן להחליף ולהתנסות בחוגים שונים במשך חודש. בתום החודש על המשתתף להתחייב לחוג הרצוי. לאחר מכן, היעדרות מ-3 שיעורים ללא הודעה

מוקדמת, תגרום לביטול ההשתתפות בחוג.

11.8.8. ביטול השתתפות בחוג תתבצע במזכירות הקאנטרי ובאמצעות הגשת טופס בקשה לביטול בכתב בלבד. כניסת הביטול לתוקף מהראשון לחודש העוקב להודעת הביטול. לא ניתן לבטל פעילות רטרואקטיבית.

11.8.9. ניתן לבצע ביטולים עד ה-31/03 בשנת הפעילות הרלוונטית (כלומר, עד 4 חודשים טרם סיום החוג).

11.8.10. ניתן לקבל זיכוי/החזר כספי באותו אופן בו ביצע המשתתף את התשלום עבור יתרת הפעילות שלא נוצלה, החזר עבור תשלום במזומן יוחזר בהמחאה. מכל החזר ינוכו 10% עמלת ביטול.

11.8.11. השתתפות בחוג ללא תשלום/תשלום מופחת היא למנוי בתוקף בלבד. סיום או ביטול מנוי

במהלך שנת הפעילות תחייב תשלום מלא לחוג (בתעריף משתתף בחוג).

11.8.12. בחלק מהחוגים ההשתתפות מותנית ברכישת ציוד עזר ו/או פעילות נוספת בתשלום, לא יינתנו החזר או הנחות בגין סכומים אלה.

11.8.13. הנחות ברישום לחוגים: כפי שיפורט במחירון החוגים. ההנחה תינתן לחוג שתעריפו נמוך יותר. הזכאים ליותר מהנחה אחת ייהנו מהנחה אחת בלבד בשיעור הגבוה יותר.

12. מלתחות, נהלי ניקיון והיגיינה

12.1. יש לשמור על הניקיון ולהשליך את הפסולת לפח!

12.2. יש להקפיד לשמור על הניקיון במלתחות ובשירותים.

12.3. אין כניסה של ילדים מעל גיל 3 למלתחות נשים ולהפך. יש להשתמש בחדרי המשפחה

המיועדים לשימוש משפחתי.

12.4. חל איסור מוחלט להשתמש בצבעי שיער ובכל סוג של טיפול בשיער/בגוף בשטח המלתחות והקאנטרי.

12.5. במטרה לשמור על בריאות המנויים חל איסור מוחלט על הסובלים ממחלות וגירויי עור כלשהם להשתמש במתקני הקאנטרי.

12.6. נא לא להשאיר מגבות ובגדי ים רטובים בתאים.

12.7. נא להקפיד לא להשאיר בגדים תלויים וציוד אישי במלתחות בזמן השהות בקאנטרי.

13. אורחים

13.1. הנהלת הקאנטרי מאפשרת כניסת אורחים בהסדרי כניסה מיוחדים על פי אופי הפעילות.

13.2. שימוש האורחים במתקני הקאנטרי נעשה תוך פגיעה מינימאלית בנוחיות המנויים.

13.3. הנהלת הקאנטרי רשאית להכניס אורחים הן בתשלום והן לא בתשלום כולל ילדי קייטנות חיצוניות.

13.4. הנהלת הקאנטרי רשאית להגביל כניסת אורחים בכל עת וללא הודעה מראש.

13.5. כניסת אורחים תתאפשר רק על ידי רכישת כרטיסיות לבריכה בלבד. במקרים בהם הבריכה אינה עמוסה במתרחצים תתאפשר רכישת כניסה חד פעמית.

13.6. שהיית האורחים ופעילותם מוגבלת לבריכות והמלתחות בלבד, שאר המתקנים הם מחוץ לתחום האורחים (חדר כושר, חוגים וכדומה).

13.7. הוראות התקנון והנהלים של הקאנטרי חלים גם על האורחים.

14. שעות סגירה שונות מהרגיל

14.1. ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

14.2. יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

14.3. ערב יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל.

14.4. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

14.5. יום הכיפורים.

14.6. יום א’ של ראש השנה.

14.7. חג הפסח.

14.8. בימי ראשון הקאנטרי נפתח בשעה 16:00 .

14.9. הערה: בערב חג החל ביום א’ הקאנטרי יהיה סגור כל היום.

14.10. פגרה: אחת בשנה ובהודעה מראש יצאו כל המדריכים לחופשה מרוכזת, בתקופה זו לא יתקיימו

חוגים.

14.11. הערה: ההנהלה רשאית מדי פעם לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה על פי שיקול דעתה.

אנא שימרו על רכוש הקאנטרי וניקיונו, זכרו – אחריכם באים משתמשים נוספים!

בברכת הנאה מלאה,

צוות ארלוזורוב 97

מאשר? כן / לא

תאריך

שם: יוצא אוטומטי במילוי

חתימה:

הח”מ מאשר בזאת כי קראתי את התקנון והנהלים של קאנטרי ארלוזורוב 97 , חתמתי על טופס זה וחתימתי זו מחייבת

אותי ואת כל האנשים המפורטים לעיל כל זמן חברותינו בקאנטרי.

תאריך: _______________ חתימה: _________________

smile_icon

תודה על פנייתך לקאנטרי שלנו

אנחנו כרגע בתפוסה מלאה ורושמים אותך לרשימת ההמתנה לרכישת מנוי. ניצור קשר כאשר יתפנה מקום לרישום.


ברצונך לקבל עוד מידע או לשאול שאלות? ניתן לגלוש באתר או לשלוח לנו וואטסאפ

בטלפון: 052-2832086
תודה על הסבלנות ועל שיתוף הפעולה!

צוות97